Dossier N197

Beverwijk / Velsen-Noord A22 - Kennemerstraatweg Heemskerk

Datum
Feit
Bron
07-06-2006
Ministerie van LNV verleent ontheffing flora- en faunawet
NHD
20-09-2006 GS keuren bestemmingsplannen N197 van gemeenten goed NHD
17-08-2007 Min. van LNV verwerpt bezwaren van Westerhout Blijft! ihkv flora- en faunawet NHD
17-08-2007 Westerhout Blijft bestrijdt bezwaren Min. van LNV NHD
24-10-2007 Raad van State accepteert bestemmingsplan voor randweg; Aanleg kan beginnen NHD
12-12-2007 Bestuursrechter Haarlem verwerpt kort geding van Westerhout Blijft! ivm ontheffing flora- en faunawet NHD
26-01-2009 Officiële start aanleg Westelijke Randweg Beverwijk HDBekijk het verloop van deze provinciale weg op autosnelwegen.net
© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste bewerking: