Dossier N200 (grens Zandvoort - grens Overveen)

Grens Zandvoort - grens Overveen. Wegnaam: Boulevart Barnaart (grens Zandvoort - Bloemendaal aan Zee) en Zeeweg (Bloemendaal aan Zee - grens Overveen).
Laatstbekend administratief nummer (tot 1993): T71

Datum
Feit
Bron
1905 Opname Zeeweg (Bloemendaal aan Zee - grens Overveen) in ontwerp-uitbreidingsplan gem. Bloemendaal *
24-06-1915 Besluit gem. Bloemendaal tot aanleg van de Zeeweg *
28-03-1919 Openbare aanbesteding Zeeweg *
04-1919 Start aanleg Zeeweg *
25-06-1921
Opening Zeeweg (Bloemendaal aan Zee - grens Overveen) met 2x2 rijstroken voor autoverkeer en reservering voor tram, als gemeentelijke weg
*
07-1930 Overdracht Boulevart Barnaart aan gem. Zandvoort *
jaren 30 Aanleg fietspad op gereserveerde ruimte voor tram in middenberm *
voor W.O.2 Reconstructie Zeeweg naar huidige wegindeling *
??-09-2003
Start aanleg busbaan parallel aan de Boulevard Barnaart
18-10-2004 Start herinrichting Boulevard Barnaart  
??-??-2007 Start herinrichting Kop van de Zeeweg  
13-05-2009 Herinrichting Kop van de Zeeweg voltooid  

* Spijkerman, Henri. De Zeeweg, Europa’s oudste autostrada: Een ontwerp van de Haarlemse
landschapsarchitect L.A. Springer.
Haerlem Jaarboek 2003. Schuyt & Co uitgeverij bv, Haarlem: 2003.


Bekijk het verloop van deze provinciale weg op autosnelwegen.net
© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste bewerking: