Dossier N208

A208 Beheersgrens Rijkswaterstaat - N208 Jan Gijzenvaart Haarlem. Wegnaam: Rijksweg
Bijzonderheid: Vanaf september 2009 ombouw naar N208

Datum
Feit
Bron
15-11-1957
Openstelling 2x2 Velsen - Haarlem Delftplein als RW9
ASW.nl
circa 1989
Overdracht Velsen - Haarlem Jan Gijzenvaart aan provincie Noord-Holland
circa 1989 Openstelling aansluiting Velserbroek  
10-2009 Start ombouw autosnelweg A208 naar ongelijkvloerse gebiedsontsluitingsweg N208  
     
     
     
     

 

N208 Jan Gijzenvaart Haarlem - Wagenweg Haarlem/Heemstede. Wegnaam: Westelijke Randweg
Laatstbekend administratief nummer (tot 1993): S19

Datum
Feit
Bron
jaren 1930
Aanleg Delftlaan door gemeente Haarlem (1x2)
1948 - 1950
Aanleg verlengde Delftlaan door gemeente Haarlem (1x2)
03-08-1955 Plaatsing Westelijke Randweg op Provinciaal Beheersplan  
1956 Aanleg wegvak Zijlweg - Wagenweg door Rijkswaterstaat (1x2)  
1956 Reconstructie Delftlaan door gemeente Haarlem  
01-07-1958 Opening wegvak Zijlweg - Wagenweg met Zijlweg - Leidsevaart 1x2, Leidsevaart - Wagenweg 2x2; beheer en onderhoud blijft bij Rijkswaterstaat  
22-07-1958 Definitief besluit door Prov. Staten tot aanleg wegvak Heussensstraat - Zijlweg  
13-07-1959 Onteigening percelen en perceelgedeelten van Julianalaan bij K.B. aangewezen  
1960 Start werkzaamheden Heussensstraat - Zijlweg  
voorjaar 1960 Start bouw viaduct over Julianalaan  
23-03-1962 Openstelling wegvak Heussensstraat - Zijlweg met 2 rijbanen (2x2)  
23-03-1962 Inbedrijfstelling verkeerslichteninstallaties met Kleverlaan en Zijlweg; aangelegd door gemeente Haarlem  
01-01-1963 Onderhoud wegvak Zijlweg - Wagenweg naar provincie Noord-Holland  
voorjaar 1963 Aanleg nieuwe deklaag Zijlweg - Wagenweg door Rijkswaterstaat  
10-1963 Start aanleg 2e rijbaan Zijlweg - Leidsevaart door provincie Noord-Holland  
1964 Aanleg 2e rijbaan Zijlweg - Wagenweg voltooid (2x2)  
1969 Aanleg VRI's met Vlaamseweg en Pijlslaan  
1969 In werking stelling van groene golf op traject Zijlweg - Vlaamseweg  
1970 Uitbreiding van groene golf tot traject Zijlweg - Wagenweg  
1972 Aanbesteding verdubbeling wegvak Jan Gijzenvaart - Kleverlaan  
1973 Verdubbeling wegvak Jan Gijzenvaart - Kleverlaan voltooid (2x2)  
1973 Aanleg fietspad tussen Jan Gijzenvaart en Orionweg ten westen van N208  
1973 Aanleg of aanpassing van VRI's met kruispunten Jan Gijzenvaart, Orionweg, Stuyvesantstraat en Kleverlaan  
1973 In werking stelling groene golf op gehele N208 Jan Gijzenvaart - Wagenweg  
     
     
     

.


Bekijk het verloop van deze provinciale weg op autosnelwegen.net
© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste bewerking: