Dossier N232

Haarlem - Amstelveen. Wegnaam: Schipholweg (Haarlem - Schipholdijk) en Burg. Colijnweg (Schipholdijk - Amstelveen).
Laatstbekend administratief nummer (tot 1993): T75

Datum
Feit
Bron
24-08-1927
Aanbesteding grondwerk en fundering ged. Sloterweg - Schipholdijk
begin 1928
Aanbesteding deklaag ged. Sloterweg - Schipholdijk
mei 1928
Openstelling ged. Sloterweg - Schipholdijk
 
19-07-1928 Aanbesteding grondwerk en fundering ged. Spieringweg - Sloterweg  
15-08-1929 Aanbesteding deklaag ged. Spieringweg - Sloterweg  
1929 Aanbesteding aardenbaan en fundering ged. Schipholdijk oostzijde - Amsterdamseweg  
1930 Openstelling ged. Spieringweg - Sloterweg  
1930 Aanbesteding deklaag ged. Schipholdijk oostzijde - Amsterdamseweg  
1931 Openstelling ged. Schipholdijk oostzijde - Amsterdamseweg  
01-01-1932 Start tijdelijke pontverbinding Schipholdijk  
09-1934 Aanbesteding bouw Schipholdraaibrug  
07-1936 Openstelling Schipholdraaibrug voor verkeer; opheffing pontverbinding  
begin 1940 Aanbesteding brug over de Ringvaart bij Nieuwe Brug  
begin 1941 Brug over de Ringvaart bij Nieuwe Brug gereed  
28-08-1941 Aanbesteding grondwerk Zomervaart - Spieringweg en zijtak naar Rijksweg Haarlem - Amsterdam  
01-08-1942 Stopzetting grondwerk Zomervaart - Spieringweg en zijtak naar Rijksweg Haarlem - Amsterdam op last van bezetter  
24-10-1946 Nieuwe aanbesteding grondwerk Zomervaart - Spieringweg en zijtak naar Rijksweg Haarlem - Amsterdam  
1947 Grondwerk Zomervaart - Spieringweg voltooid; aannemer mag direct daarna fundering en tijdelijke deklaag aanleggen  
1948 Tijdelijke deklaag met gedeeltelijk asfalt en gedeeltelijk bestrating Zomervaart - Spieringweg voltooid; nieuwe brug over Ringvaart in gebruik genomen; tracé oude brug verlaten en oude draaibrug gesloopt  
1949 Aanbesteding definitieve deklaag Zomervaart - Spieringweg  
najaar 1949 Definitieve deklaag Zomervaart - Spieringweg voltooid  
1961 Aanleg eerste Noord-Hollandse provinciale verkeerslichtinstallatie met Rijksweg 4 door gemeente Haarlemmermeer  
1961 Aanleg verkeersregelinstallatie op rotonde Schipholdijk door de gemeente Haarlemmermeer  
1961 Aanleg 2e rijbaan Ringvaart Haarlemmermeer - Prins Bernhardlaan Haarlem  
1961 2e rijbaan Ringvaart Haarlemmermeer - Prins Bernhardlaan voltooid  
11-1963 Start aanleg 2e rijbaan Ringvaart Haarlemmermeer - Rijksweg A9  
11-1963 Start aanleg zuidelijke parallelweg langs te verdubbelen wegvak  
1964 Aanbesteding nieuwe "tijdelijke" brug 700 meter ten zuiden van bestaande Schipholdraaibrug over de oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeer (Bosrandbrug)  
eind 1964 Aanbesteding brug over de Westelijke Ringvaart van de Haarlemmermeer ten behoeve van zuidelijke parallelweg  
1965 Aardebaan 2e rijbaan Ringvaart Haarlemmermeer - Rijksweg A9 voltooid  
1965 Aanleg aardebaan en verharding zuidelijke parallelweg voltooid  
1965 Bouw brug over de Westelijke Ringvaart van de Haarlemmermeer ten behoeve van zuidelijke parallelweg voltooid  
11-05-1965 Opening Bosrandbrug en aansluitende wegvakken voor verbinding met huidige N232  
1965 Aanleg verharding op 2e rijbaan Ringvaart Haarlemmermeer - Rijksweg A9  
1966 Openstelling wegvak 2x2 Prins Bernhardlaan Haarlem - Rijksweg A9, lengte 1,9 km  
1974 In werking stelling VRI met kruispunten Hoofdweg-West- en Oostzijde en IJweg  
1975 In werking stelling VRI met kruispunt Sloterweg  
     

.


Bekijk het verloop van deze provinciale weg op autosnelwegen.net
© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste bewerking: