Dossier N247

't Schouw N235 - Scharwoude A7/N243. Wegnaam: Middenweg en Jaagweg
Laatstbekend administratief nummer (tot 1993): S11

Datum
Feit
Bron
01-05-1927
Overname ’t Schouw – Monnickendam – Edam – Oosthuizen van de Directie der Wegen en Vaarten der Zes Noordhollandsche Steden
1930
Aanbesteding verbreding en verbetering verharding wegvak Edam - Oosthuizen
begin 1931 Verbetering wegvak Edam - Oosthuizen voltooid  
eind 1931 Aanbesteding grondwerk Monnickendam - Edam gelijktijdig met electrificatie tramlijn  
2e helft 1932 Grondwerk Monnickendam - Edam voltooid; start aanleg fundering  
begin 1933 Verbetering Monnickendam - Edam voltooid  
begin 1933 Aanbesteding verbetering Singelweg Monnickendam  
begin 1934 Verbetering Singelweg Monnickendam voltooid  
begin 1934 Aanbesteding Broek in W. - Monnickendam  
2e helft 1934 Wegvak Broek in W. - Monnickendam voltooid  
begin 1935 Openstelling wegvak Broek in Waterland - Edam (1x2)  
begin 1939 Aanbesteding Broek in Waterland - 't Schouw op nieuw tracé door Broekermeer  
2e helft 1940 Wegvak Broek in Waterland - 't Schouw voltooid; Tracé over Broekermeerdijk verlaten  
1953 Aanbesteding nieuwe aardebaan Oosthuizen - Scharwoude ten oosten van oud weggedeelte  
1954 Nieuwe aardebaan Oosthuizen - Scharwoude voltooid  
1956 Aanbesteding verharding op nieuwe aardebaan Oosthuizen - Scharwoude  
1961 Aanleg parallelweg Edam - Oosthuizen  
1962 Grond- en funderingswerk voor parallelweg Edam - Oosthuizen voltooid  
1963 Parallelweg Edam - Oosthuizen voorzien van verharding  
1964 Verharding wegvak Oosthuizen - Scharwoude voltooid; wegvak opengesteld voor verkeer (1x2)  
02-1970 Opdracht verleend tot verbreding wegvak Amsterdam-Noord - 't Schouw naar 4 smalle rijstroken  
01-07-1970 Verbreding naar 4 smalle rijstroken van bovenstaand wegvak voltooid  
     
     
     
     

.


Bekijk het verloop van deze provinciale weg op autosnelwegen.net
© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste bewerking: