Dossier N505 (voormalige provinciale weg)

Andijk - Stedebroec N302

Laatstbekend administratief nummer (tot 1993): T33

Datum
Feit
Bron
07-03-1995
Besluit GS tot overdracht N505 aan Waterschap Westfriesland

.


© 2008 NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste update: