Geschiedenis van het provinciale wegennet in Noord-Holland

1795 - 1840: Het ontstaan van de provincie Noord-Holland

1840 - 1909: Uitbreidend takenpakket voor de provincie

1909 - 1925: Het begin van een provinciaal wegennet

1925 - 1940: Uitvoering van het primaire wegenplan

1940 - 1945: De provincie tijdens de oorlogsjaren

Massamotorisatie, verslaving aan olie en groeikernenbeleid

Opkomst van de burgermaatschappij

- heden: De kracht van de provinciale weg en toenemende bureaucratie

Toekomst: Alternatieven voor onze mobiliteit of ondergang?


© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste bewerking: