Contact - Over deze website - Gebruikte afkortingen

Contact

Wilt u contact opnemen met NHwegen.nl stuurt u dan een email naar:

info apestaartje duurzaammobiel.nl

Heeft u zelf openstellingdata van wegen of diverse stukken die voor deze site interessant zijn, neemt u dan ook contact op op bovenstaand emailadres, dit wordt zeer op prijs gesteld.
Het is daarnaast ook nog mogelijk om informatie te verschaffen via het wegenforum.

Over deze website

NHwegen.nl of Noord-Hollandse wegen heeft tot doel om objectieve informatie over de provinciale wegen in Noord-Holland te verspreiden. Deze site heeft geen commercieel doel voor ogen. Deze site is louter opgezet omdat er voor zover bekend nog geen initiatief bestond om informatie over Noord-Hollandse provinciale wegen toegankelijk te maken voor eenieder die geinteresseerd is in het verleden, heden en toekomst van deze wegen. Geconstateerd is dat veel historische informatie verspreid beschikbaar is in meerdere inventarissen van archiefdiensten, vaak ook nog op meerdere locaties, wat het moeilijk maakt om een compleet beeld te krijgen van alle ontwikkelingen in de provincie mbt verkeer. Daarnaast kan het siteteam zich voorstellen dat niet iedereen dagen achtereen naar informatie gaat zoeken in de archiefdiensten, wat het een tijdrovende zaak kan maken. De relevante informatie wordt hier dan ook overzichtelijk gepresenteerd, zodat het voor eenieder een toegankelijke informatiebron is. Wij hopen dat deze site daarmee in een behoefte voorziet.

Noord-Hollandse wegen is gebaseerd op de site autosnelwegen.nl, maar is niet van dezelfde maker. Noord-Hollandse wegen erkent dat enkele menu-onderdelen dezelfde naam hebben, doch hier valt niet aan te ontkomen. Autosnelwegen.nl bespreekt de volledige landelijke ontwikkeling van het autosnelwegennetwerk in Nederland en heeft daarmee een ander doel dan deze site, daar NHwegen.nl zich alleen richt op de provinciale wegen van de provincie Noord-Holland.

Gebruikte afkortingen

Op deze site komen een aantal vaak voorkomende afkortingen voor die voor eenieder niet altijd geheel duidelijk kunnen zijn. Daarom hier een lijst met de meestgebruikte afkortingen:

  • PWS: Provinciale Waterstaat van Noord-Holland
  • HID: Hoofdingenieur-directeur van PWS
  • PNH: Provincie Noord-Holland
  • PS: Provinciale Staten
  • GS: Gedeputeerde Staten
  • ASW: Autosnelweg(en) / www.autosnelwegen.nl
  • RWS: Rijkswaterstaat
  • HD: Haarlems Dagblad
  • NHD: Noord-Hollands Dagblad

© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.